CN EN

总部/研发中心:上海


地址: 上海市嘉定区平城路1455号新微大厦B座3楼

传真:021-59160507-809

电话:021-59160507-801

邮箱:sales@siluxtek.com
HR.Wang@siluxtek.com

总部、研发中心


地址:上海市嘉定区平城路1455号新微大厦B座3楼

传真:021-59160507-809

电话:021-59160507-801

邮箱:sales@siluxtek.com
HR.Wang@siluxtek.com

生产基地


地址:南通市苏通科技产业园1088号江成研发园内4号楼

传真:021-59160507-809

电话:021-59160507-801

邮箱:sales@siluxtek.com
HR.Wang@siluxtek.com

在线留言